Rådgivning

Organisationskultur: Virksomhedens dilemmaer og muligheder gennem fordybelse og indsigt. Hvordan formes kulturen i virksomheden? Hvad udvikler den og hvad ændrer den? Og hvad kan hæmme den? Hvilke mekanismer går i gang når organisationer forandres og hvordan kan de modvirkes? Hvad er den præcise forbindelse imellem kultur og ledelsen i organisationen? Hvordan skaber man den gode organisationskultur? Og hvordan arbejder man med kompleksiteten i kulturforandringer?

Kapacitetsforandringer: Filosofgangen har mange års erfaring med at skærpe menneskers bevidsthed og deres eksistentielle refleksion. Generelt arbejdes der med tre faser i forhold til at møde mennesker eller grupper.

  1. Kapacitetsafklaring: Fastlæggelse af udgangspunkt via forståelse og for-forståelse samt erkendelsen af den enkeltes udfordringer og refleksion over disse. Herunder en fastlæggelse af personens egne ambitioner og mål.
  2. Kapacitetsopbygning: Gennem læringsredskaber/motivation opbygges den enkeltes afklaring af egne beføjelser, ansvar og opgaver i forhold til at kunne forandre sin nuværende livs – og arbejdssituation.
  3.  Kapacitetsændring: Et handlingsperspektiv i forhold til at udføre konkrete handlinger i forhold til sit liv - og arbejdsliv. Der ligger i en kapacitetsændring en vilje til forandring og handling. Den eksistentielle refleksion og den dertilhørende kapacitetsændring er ikke blot en passiv erkendelse, men en aktiv erkendelse der skaber forandring og mod til handling.

Antistress og antiklynk: Alle bruger vi tid på at tale om tiden: Vi har ikke tid, vi vil gerne have mere tid, vi bruger vores tid på at være på og tilgængelige med mobiltelefoner og PC, vi udsætter alt det vi gerne vil - til vi har tid og på mange måder handler vi, som var vi slaver af tiden. Alle halser vi af sted og konsekvensen finder vi i folkesygdommen: Stress, depression og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Hvordan gør vi os til herre over tiden? Hvordan kan vi indrette os, så der bliver tid til det hele? Hvad er tid og hvor går den hen? Hvordan skaber vi mening med tiden? Hvordan og på hvilken baggrund vælger vi de ting, som vi bruger vores tid på? Hvad er frihed målt i tid og hvad er den værd? Hvorfra får vi overskud, motivation og tid til spontanitet og alt det sjove?

Etik og værdier i praksis: Værdierne og vores etik bygger på de erfaringer vi gør os løbende. Derfor er det nødvendigt at have et etisk beredskab, hvor man reflekterer, evaluerer og måske ligefrem udskifter værdier engang imellem. Hvordan opbygger man sådan et beredskab? Hvilke værdier er på spil? For personale, individ og virksomhed?
Hvad er værdierne i grunden for en størrelse? Er det regler? Adfærdskodeks? Har vi alle de samme værdier? Hvad er forskellen på værdier, holdninger og meninger?
Hvad forpligter det enkelte menneske eller virksomheden overfor værdierne? Hvad betyder det i ansættelsen af personalet? Hvad betyder værdierne på vores daglige arbejde? I ansættelsessituationer? I sparring mellem kolleger? I mødet med vores omverden og vores eksterne relationer?  

Medarbejderudvikling: Uanset om man er en virksomhed, en organisation eller bare et helt almindeligt menneske, så er man nødsaget til at kende sine egne forudsætninger og grænser for at kunne forstå sig på sin omverden og sine relationer. Det at stille skarpt på selvforståelsen skærper evnen til hele livet at lære noget nyt. Det skærper også evnen til at skabe og tilpasse sig forandringer. At kunne finde en mening i det man beskæftiger sig med er også en aktivering af evnen til at forstå sig selv. Evnen til at kunne samarbejde og netværke sammen med andre mennesker kommer også i stand gennem selvforståelsen.      
   
Ledelsescoaching: Hvis man får integreret sine filosofiske kompetencer i ledelsen, vil man vide, hvorfor man er her nu, og hvorfor man er på vej netop i den retning. Man er autentisk tilstede og har indblik i egne og andres egentlige motivationsfaktorer. Først herefter kan man effektivt lede. Det kræver indblik i eget og andres filosofiske landkort, og hvordan forskelle her præger menneskers liv. Man kan blive hurtigere til at opfange den filosofiske essens i virksomhedens hensigter og kommunikere essensen ud. En leder er et menneske, der er i stand til at lede sig selv. En leder er menneske der evner at føre sig selv i en retning der ikke bare er vilkårlig eller overfladisk. En leder træder først i karakter som leder, når lederen påtager sig dilemmaet mellem organisationens krav og hensynet til medarbejdernes trivsel og velfærd.

Ved større opgaver samarbejder Filosofgangen med sit store netværk af professionelle konsulenter og fagfolk.
FORSIDE
RÅDGIVNING
KURSER
FILOSOFISK COACHING
OM FILOSOFGANGEN
KONTAKT
 
Har du overvejet muligheden?
At gå til filosof i stedet for en psykoterapeut eller en psykolog?
Er du interesseret i at udvikle dig og det liv du vil føre fremover,
i stedet for at gå i terapi og se på det liv du har ført?
- så er filosofisk coaching måske noget for dig.

Læs mere