Kurser

Bortset fra øvelser i ”vision”, ”mission” og ”værdier”, er alt for mange mennesker og virksomheder i dag ikke klar over, hvordan man aktivt kan benytte tankens kraft og bevidstgørelsen af det enkelte menneske, både i livet og i arbejdslivet. Og det er en skam, for det er ”hele mennesker” som samfundet og virksomhederne får mere og mere brug for i de kommende år.

Hos Filosofgangen skilles fårene fra bukkene og der sættes spot på det hele menneske:

Nemlig det menneske der anvender alle de talenter og kompetencer, som det er i besiddelse af kombineret med filosofisk tæft: Homo Sapiens

Mennesker i det 21. århundrede skal bruge filosofien som et redskab til de to former for liv, som ikke kan tænkes uafhængigt af hinanden: arbejdslivet og livet i sig selv.

Virksomhedskurser:

En statisk medarbejder, som 'har slået hjernen fra' giver ineffektivitet på arbejdspladsen, det giver dårlig stemning og flere sygedage.

Hvordan virkeliggør vi os selv og vore ønsker?
En bedre arbejdssituation skabes af os selv. Herigennem får en virksomhed gladere, bedre og mere lønsomme medarbejdere. Arbejdet kan udføres på en mere positiv og konstruktiv måde.

Forbliver vi statiske i vores verdensanskuelser, opdager vi aldrig vores livsverdens muligheder og hvad verden kan byde på. Herved forbliver tingene som de er og bliver aldrig anderledes. Herved forbliver vi statisk stivnede og kan ikke spille en aktiv rolle i vores liv eller i virksomhedens liv. Vi skaber vores eget liv, der professionelt og privat hører sammen.
Vores livsfilosofi, sociale relationer mm. skabes af og defineres udfra vores adfærd. Derfor må vi tage ansvar for vores liv. Det kræver øvelse, ydelse og alvor at udtrykke nye og bedre livsholdninger.
Priser

Filosofgangen laver mange slags kurser og foredrag og tilpasser naturligvis disse efter ønsker og behov.

Skriv til info@filosofgangen.net
eller ring på 33 31 42 15.
FORSIDE
RÅDGIVNING
KURSER
FILOSOFISK COACHING
OM FILOSOFGANGEN
KONTAKT
 
Har du overvejet muligheden?
At gå til filosof i stedet for en psykoterapeut eller en psykolog?
Er du interesseret i at udvikle dig og det liv du vil føre fremover,
i stedet for at gå i terapi og se på det liv du har ført?
- så er filosofisk coaching måske noget for dig.

Læs mere