Travel With Your Mind
Om

OM FILOSOFGANGEN

Filosofgangen blev grundlagt af Maximilian Kromann i 2001. Konsulenthuset er et af de første i Danmark som har en gennemgående filosofisk indgangsvinkel til virksomhedsledelse, organisationsudvikling og HR-arbejde.


Maximilian har gennem en årrække undervist og fungeret som virksomhedskonsulent i de største danske virksomheder. Her har han lavet og implementeret virksomhedsfilosofi, lederudvikling, organisationsudvikling samt arbejdet med forståelse af og implementering af strategier, værdier og humane resourcer.

Maximilian har coachet, sparret og rådgivet hundredevis af privatpersoner og virksomhedspersoner igennem de seneste 15 år, ved at anvende den filosofiske værktøjskasse, den filosofiske samtale og den Sokratiske metode som katalysator for at gøre mennesker klogere på egne forhold. Maximilian har herudover har undervist og skrevet om masser af filosofiske temaer indenfor livsfilosofi, etik, forståelse, læring og bevidsthed.


Filosofgangen placerer sig i feltet mellem Human Ressource, personlig udvikling, medarbejderudvikling og klassiske virksomhedsstrategiske udfordringer og benytter filosofien som motor for at få hele mennesker til at blomstre til gavn for dem selv, men også som hjul i moderne virksomheder .Filosofgangen søger at udfordre vore forudindtagede meninger og ikke mindst vores forudfattede vaner. For vi vænner os jo til at leve før vi lærer at tænke. Mennesker skal inspireres til at ny - og omformulere grundlæggende tanker og livsprojekter. Der kræves mod, åbenhed, fordomsfrihed, nysgerrighed og klogskab til at sætte spørgsmålstegn ved vores liv og vores forståelse. Dette gør bestemt ikke livet lettere, men det gør livet mere spændende.

Det handler om bevidstgørelse, ansvarslyst og antiklynk.BLIV DEN, DU ER!

Maximilian Kromann | cand.Phil i filosofi. Master i HR & Voksenuddannelse

Effektive & varige læreprocesser


Filosofgangen ejer derudover 50% af FUEL DANMARK, et dansk konsulenthus, der tilbyder effektive læringsprocesser, der kan styrke nye metoder og adfærd til støtte for strategiske projekter, lederudvikling samt organisationsudvikling.

FUEL processen tager hånd om at gøre det komplekse overskueligt, da den indeholder mere end 100 opmærksomheds- og målepunkter, der iscenesætter og leder en læringsproces, som giver værdi for medarbejdere og organisation med reference til den 4-dobbelte bundlinje. Se mere på:

www.fueldanmark.dk

          Det begynder med meningen!


Meningen er altafgørende, hvis vi vil lære noget, og denne mening skal medtænkes og aktiveres ved enhver form for indlæring og voksenuddannelse. Hvis noget ikke giver mening for os, bliver læring et umuligt eller et ligegyldigt projekt, fordi det ikke overraskende er meningsløst. Mening er ganske enkelt det krav, som vores tilværelse møder os med. Ved at stille skarpt på og reflektere over meningsbegrebet, åbnes muligheden for, at meningen træder frem for det enkelte menneske og i de organisatoriske sammenhænge, som den indgår i.


Alt for ofte ser jeg, at der ikke fokuseres på meningsbegrebet i arbejdet med kompetenceudvikling. Medarbejderen får en pose penge og tager sin efteruddannelse og kompetenceudvikling uden dialog med virksomheden. Uden en dialog som italesætter den læring og viden, som medarbejder og virksomhed har brug for. Uden en dialog om, hvordan virksomheden bedst får nytte af den tilegnede viden, som medarbejderen vender hjem med. En dialog, som afklarer meningen med læringen for medarbejder og virksomhed såvel på kort som på lang sigt. En dialog, som forpligter medarbejder og virksomhed til at skabe et forløb, som begge vil få glæde af, som er meningsfyldt, og som kræver en indsats af både virksomhed og medarbejder.


Alle forløb som Filosofgangen tilbyder, forholder sig syatematisk  til meningen for virksomhed, medarbejder for at opnå organisatorisk sammenhæng.


                                            Meningskompetencen


De fire kernekompetencer, som anses for altafgørende i forhold til at kunne begå sig i det nye videnssamfund, er: Læringskompetence / Forandringskompetence / Relationskompetence / Meningskompetence


Meningskompetencen defineres i den seneste rapport fra Kompetencerådet som: ”Evnen til at afklare meningen og forfølge og dermed skabe meningen for os selv: selvindsigt, fokuseringsevne, identitet”.

Hvor de tre andre kompetencer dækker over, hvad man forstår som personlige kvalifikationer såsom evnen til at lære, fleksibilitet samt evnen til at kunne samarbejde, så er det meningskompetencen, som giver de tre andre kernekompetencer retning og fylde. Uden meningskompetencen kan det enkelte menneske ikke finde et ståsted eller en retning i vidensøkonomien.


I vor tids informationssamfund skal det enkelte menneske vælge mellem utallige informationer, livsstile, værdier mm., og det enkelte menneskes evne til at skabe mening med alt dette og foretage valg mellem alle mulighederne, bestemmer den enkeltes personlige, arbejdsmæssige og samfundsmæssige udvikling.


Filosofgangen arbejder målrettet med Meningskompetencen i alle vores forløb.

FILOSOFGANGEN REFERENCER