Travel With Your Mind
Privat personer

BLIV DEN, DU ER!


"Filosofferne gør sig ikke kloge på dine forhold, de forsøger at gøre dig klog på egne forhold".Hvem er du som menneske? Hvor er du på vej hen i livet?  Er du på rette vej, på afveje eller på vildveje? Hvor vil du gerne hen i tilværelsen? Hvilke valg er de rigtige eller forkerte at træffe i dit liv? Er der overensstemmelse imellem måden du tænker livet på og den måde som du lever det på? Hvad er dine livsværdier og hvor er i de i forhold til det liv som som du lever? Er du i tvivl om hvad du skal gøre i en bestemt situation eller sag? Skal du følge dit hjerte eller dit hoved?


Jeg har igennem en årrække arbejdet med at bevidstgøre mennesker med udgangspunkt i deres egen selvforståelse og en aktiv stillingtagen til, hvad han eller hun har som grundlæggende værdier eller kræfter i tilværelsen. Og jeg har hjulpet, inspireret, udfordret og udviklet hundredevis af mennesker med udfordringer og problemstillinger af forskellig eksistentiel karakter fra stress, udbrændthed, afhængighed, meningsløshed, kærlighed, vrede, eksistentiel udvikling, svære valg, svære samtaler, nærvær, fravær, mangel på trivsel eller retning, afklaring, oplysning og nysgerrighed.


Hos mig går du til filosof i stedet for at gå til en psykoterapeut eller en psykolog

I modsætning til når man kommer hos en psykolog eller en coach som benytter sig af  divergerende fagspecifikke metoder og teknikker (f.eks. kognitive, systemiske eller konstruktivistiske), så møder man hos mig den filosofiske tilgang, du møder mig,  et andet menneske frem for en metode man søger at anvende. Jeg går ind i den sag, tema eller probelmstilling som optager dig og sammen går vi ind i et ægte undringsfællesskab for sammen at blive klogere på den sag, tema eller udfordring som du står overfor. Som en eksemplarisk samtalepartner der sammen med dig ønsker at forstå din situation. Din eksistentielle udvikling har et livsfilosofisk fundament.


Er du interesseret i at udvikle dig og det liv du vil føre fremover, i stedet for at gå i terapi og se på det liv du har ført?

Jeg arbejder arbejder ud fra det kriterium, at jeg gerne vil gøre mennesker klogere. Den filosofiske samtale tager udgangspunkt i den enkeltes eksistentielle situation. De personer jeg arbejder med, uanset om de er ledere, mellemledere, eller helt almindelige folk på gulvet, er ikke patienter eller i terapi, men de er gæster i en samtale, der gennem fordybelse og afklaring skal klargøre de værdier, tanker, valg, bevæggrunde og forståelse, af det liv – og arbejdsliv, som de fører og lever ud fra. Den filosofiske samtale har som mål at Du får kvalificeret din egen selvrefleksion, tænker klart over dit liv, finder ud af hvem og hvor du er, identificerer egne livsmuligheder og tager et ansvar for at udleve dem


Eksistentielle filosofiske samtaler, er for dig som ønsker at gå i dybden med din eksistens for at identificere og skabe det liv, som du ønsker dig at leve.

De filosofiske samtaler udføres også online og virtuelt via PC, hvis det ønskes.

Filosofgangen laver samtaler både i Danmark og Italien. I Italien kombineres det med vandring i naturen. Se mere her: