Travel With Your Mind
Ydelser

BLIV DEN, DU ER!

Kurser, processer & projekter der leverer værdi i krydsfeltet mellem organisationens værdiskabende processer og medarbejdernes kapacitet, med minimalt spild af tid og ressourcer.

 

Målrettede processer og projekter, hvor Filosofgangen udstikker inspirerende rammer for tid, forberedelse og fordybelse. På denne måde kan vi sammen med vore kunder gøre læreprocessen banebrydende, dyb og vedblivende for alle involverede.

Filosofgangen arbejder ud fra det kriterium, at vi gerne vil gøre mennesker klogere.

Den filosofiske samtale tager udgangspunkt i den enkeltes eksistentielle situation. De personer som jeg arbejder med, uanset om de er ledere, mellemledere, eller helt almindelige folk på gulvet, er ikke patienter eller i terapi, men de er gæster i en samtale, der gennem diskussion skal klargøre de værdier, tanker, valg og forståelse, af det liv – og arbejdsliv, som de fører og lever ud fra.

Den filosofiske samtale har som mål at gæsten/gæsterne får kvalificeret sin egen selvrefleksion.

Har du brug for inspiration til fornyelse i dit liv? Et pusterum fra hverdagens trommerum? Nogle inspirerende dage i smukke omgivelser? Føre samtaler om det vigtige og væsentlige i dit liv der presser sig på? Finde eller genfinde energien, dine ressourcer og meningen med det hele? 

Måske din virksomhed har behov for at afholde kurser, lederudvikling eller work-shops i vidunderlige rammer?

Så se mere her om de forløb jeg laver i den skønne italienske region Le Marche

Filosofgangen har mange års erfaring med at lede de reflektions- og undringsprocesser, som supervison er. God og dyb Supervison finder kun sted i en åben, undrende, delende og lyttende gruppe af voksne mennesker, der vender forskellige perspektiver og muligheder sammen i forhold til den konkrete sag.