Travel With Your Mind
Supervision

BLIV DEN, DU ER!Supervision i et undringsperspektiv

Jeg modtager faggrupper og individuelle personer til supervision. Her gennemgår vi sammen jeres faglige og interpersonelle udfordringer, spørgsmål og forståelse af  relationer, kommunikation og gruppe arbejde.

En god supervisionstime indeholder for mig, at vi både får talt om dem (gruppe eller anden person), du arbejder med, om din konkrete relation til denne person eller gruppe, og om hvad der sker inden i dig selv i forbindelse med din arbejdsudøvelse.

Alle tre komponenter er vigtige. Jeg ser et særligt vigtigt perspektiv i at få medbelyst den måde som den enkelte selv fungerer på i den professionelle situation og den måde hvordan det spiller sammen med enkeltes egne livserfaringer på. Dels for at din virksomhed bliver så vellykket og udbyttegivende for alle involverede, dels for at den enkelte også selv kommer til at opleve arbejdslivet som så meningsfyldt og givende som muligt.

Gennem en række supervisionstimer (et supervisionsforløb) vil der være mulighed for at du arbejder systematisk med videreudviklingen af bestemte færdigheder.

Supervisionen kan også handle om dit forhold til gode eller vanskelige kollegaer, chefer og samarbejdspartnere. Og den kan handle om dig selv og din faglige identitet. Mit perspektiv er her at hjælpe til, at du får et så righoldigt, tilfredsstillende og glædesfyldt arbejdsliv som muligt. Det er på den måde, du får mest værdi for andre mennesker og derved hjælper dem bedst muligt.

I de individuelle sessioner arbejder vi så den superviserede kan få et så godt og dybt kendskab til sig selv om muligt, og derved blive i stand til at forstå andre mennesker og deres problemer bedst muligt samt udvikle sin kommunikationsstil bedst muligt.  Disse individualiserede forløb kan foretages sideløbende med ens arbejde og på et hvilket som helst tidspunkt i karrieren.

Jeg har superviseret sygeplejersker, undervisere, SOSU assistenter, forstandere og ledergrupper efter tilsvarende principper.