Travel With Your Mind
Undringsfællesskab

       


          Hvor ofte undrer du dig egentlig?

BLIV DEN, DU ER!Hvorfor undres?


At undre sig er at kunne skabe mening med den måde, vi arbejder og leder på.

At undre sig er en forudsætning for at kunne skabe nye erkendelser som grundlag for begavede handlinger. Det er en afgørende forudsætning for at give mening og kurs til egen livserfaring. Det er en afgørende præmis for at kunne finde det meningsfulde i det, du gør, den måde du tænker på, den måde du arbejder på, den måde du inspirerer og motiverer dig selv og dine omgivelser på.


Tænk, hvis vi alle undrede os mere i hverdagen? Tænk, hvis det at undres var en bærende kraft, når du taler med andre mennesker, når du søger at forstå andre mennesker, når du skal træffe vigtige valg, når du søger at forbedre dig på arbejdet, når du skal implementere nye tiltag på din arbejdsplads, når du gerne vil lære noget nyt gennem en givende dialog med dine kolleger, når du skal holde meningsfulde møder i din virksomhed, når du vil udvide din forståelseshorisont, som du tænker og lever indenfor. Undren er at lære os selv at kende på en ny og dybere måde. Undren er muligheden for at stræbe efter visdom og meningsfuldhed i det liv, som vi er indlejret i, eksistentielt og professionelt.

Mangler du en meningsfuld metode til at skabe tanker, inspiration og motivation i dit liv og arbejdsliv? Søger du en effektiv og anderledes måde at sætte din erfaring og dine ledelseskollegers erfaring og kapacitet i spil?

Så er et kursus i at undres måske noget for dig! Her får du roen og fordybelsen til gennem nærværet, lytten og fælles undring at komme frem til kernen af, hvad Danmark anno 2019 skriger på: Evnen til at undres!

Filosofgangen tilbyder undringsfællesskaber for individuelle ledere samt for ledelsen i virksomheden.

Online kurser og coaching af din ledelsesgruppe og medarbejdereUdøver din virksomhed også distanceledelse? Arbejder dine medarbejdere også hjemmefra og hvilke konkrete udfordringer afføder det at arbejde sammen virtuelt? Hvordan leder lederne dette virtuelle arbejde? Hvordan påvirker distancen teamkulturen i din virksomhed?  Hvilke tiltag gør jer stærkere og hvor kan I forbedre jeres praksis? Hvordan skaber og styrker I læring, gensidig tillid, engagement, ejerskab og involvering? Hvordan sikrer I jeres teams trivsel og styrker fællesskabet?

Filosofgangen afholder inspirerende og effektive onlinekurser i Distancearbejde og Distanceledelse i praksis. Vi giver dig og dit team en meningsfuld metode til at skabe tanker, forbedringer og inspiration i jeres team og ledelse. Du får en effektiv og anderledes måde at sætte dig og dine kollegers input og erfaringer i spil. Gennem en fælles undringsproces over jeres fælles udfordringer i denne specielle tid som både samler og kreerer distance.

 

Filosofgangen tilbyder dig og dine medarbejdere et:

Værdiskabende undringsfællesskab – for ledere og medarbejdere

 • Undren over konkrete udfordringer, deres potentiale og fokus
 • Den ambitiøse organisations evne til skabe mening, fremdrift og samarbejde
 • Hvordan vi skaber og styrker teamkulturen på tværs af lokationer?
 • Fokus på jeres vision og jeres ”why”
 • Hvordan vi forbliver modige, nysgerrige og lyttende på trods af distancen?
 • Hvordan skaber vi resultater i fællesskab og tager fælles ansvar for målet?
 • Hvordan tænker I stort sammen? Hvad kan I sammen opnå?

 

Kurset byder på et online undringsfællesskab, der vil udfordre, inspirere og skabe en fælles platform for ledere og medarbejdere , igennem en bevidst og begavet dialog, der vil inddrage potentialet hos teamet som er samlet i undringsfællesskabet.

For dig, som leder, som medarbejder, er et undringsfællesskab et frirum, som du sammen med dine kolleger går ind i for at undersøge meninger, viden, synsvinkler, opfattelser, forklaringer og erfaringer om diverse konkrete temaer. Kurset er en unik mulighed for at komme i dybden med jeres tanker, ideer og beslutninger i jeres team og gennem en fælles undringsproces over jeres konkrete virkelighed og der udfordringer som I står i.

Forløb og program vil blive designet i henhold til jeres ønsker om ledelsestemaer, udfordringer og ambitioner som I ønsker at virkeliggøre. Der er derfor tale om en "action learning", der vil udfordre og forbedre jeres professionelle ledelseskapacitet og ambition samt bidrage med en læring, som er direkete anvendelig i dit team.

Med Filosofgangens undringsfællesskaber får du her en unik mulighed for at skærpe din evne til at undre dig, sammen med dine kolleger. Du får her indsigt i en meningsfuld, spændende og inspirerende metode. Et undringsfællesskab er en anderledes levende og nærværende måde at forstå dig selv og dine omgivelser på. Du får her en gylden mulighed for at skærpe din kapacitet og forme dine kompetencer på en måde, som ændrer din måde at være til på. Til gavn for de mennesker og de medarbejdere, du omgås. Til gavn for det organisatoriske fællesskab, som du indgår i. Det er en metode til at frigøre den menneskelige og organisatoriske kulturkapital, der findes i dig og din organisation. Det er en metode, der skærper din mentale produktivitet.

 

Undrer du dig over, hvad Filosofgangen kan?

Filosofgangen har specialiseret sig i strategiske projekter, ledelsesudvikling, læring. HR strategi og organisationsudvikling, hvor vi hjælper med at skabe inspirerende rammer for tid, forberedelse og fordybelse.


Måske har du behov for et kursus i:

 • Undren over konkrete ledelsesudfordringer, deres potentiale og udfordringer
 • Den ambitiøse leders evne til at undre sig og skabe mening
 • Moderne ledelse i et undringsperspektiv

 

Kurset byder på et undringsfællesskab, der vil udfordre, inspirere og skabe en fælles platform for den danske moderne leder, igennem en bevidst og begavet dialog, der vil inddrage potentialet hos de forskellige ledere samlet i undringsfællesskabet.

 

For dig, som leder, er et undringsfællesskab et frirum, som du sammen med ledelseskolleger fra Danmark går ind i for at undersøge meninger, viden, synsvinkler, opfattelser, forklaringer og erfaringer om diverse ledelsestemaer. Det handler om at sætte vores forforståelse, viden og kompetencer på spil for en stund, så vi ikke bliver fanget af vanens og forstandens ordenstænkning. Kurset er en unik mulighed for at komme i dybden med dine tanker, ideer og beslutninger i dit ledelsesregi og sætte undren i første række.

 

Forløb og program vil blive designet i henhold de til samlede lederes ønsker om ledelsestemaer, udfordringer og ambitioner de ønsker at virkeliggøre. Der er derfor tale om en "action learning", der vil udfordre og forbedre din professionelle ledelseskapacitet og ambition samt bidrage med en læring, som er direkete anvendelig i dit eget ledelsesregi.

 

Med Filosofgangens undringsfællesskaber får du her en unik mulighed for at skærpe din evne til at undre dig, sammen med andre ledere. Du får her indsigt i en meningsfuld, spændende og inspirerende metode. Et undringsfællesskab er en anderledes levende og nærværende måde at forstå dig selv og dine omgivelser på.

 

Du får her en gylden mulighed for at skærpe din kapacitet og forme dine kompetencer på en måde, som ændrer din måde at være til på. Til gavn for de mennesker og de medarbejdere, du omgås. Til gavn for det organisatoriske fællesskab, som du indgår i. Det er en metode til at frigøre den menneskelige og organisatoriske kulturkapital, der findes i dig og din organisation. Det er en metode, der skærper din mentale produktivitet.

 

Vores kurser i værdiskabende undringsfællesskab for ledere afholdes på Dragsholm Slot i Nordvestsjælland og kurset er programsat til at vare i 2 ½ døgn.

Værdiskabende undringsfællesskab

– for ledere

STRATEGISK UNDRINGSFÆLLESSKAB

-FOR LEDELSEN

Der er allerede en undren i gang!

 

Alle medarbejdere undrer sig dagligt – hvad får ledelsen deres løn for? Hvorfor bliver den anden afdeling forfordelt? Hvorfor kan jeg ikke få mine ideer igennem? Hvorfor kan vi ikke få ordentlig besked? Hvorfor er der ingen, der tænker sig om her i firmaet?

Kunderne undrer sig over dårlig kvalitet og deler det villigt ved middagsselskaber, på sociale medier og i professionelle sammenhænge.

Samfundet undrer sig over virksomheder og organisationer, der ikke har forstået, at ordentlighed i virksomhedsledelse er nødvendig for at sikre organisationens fremtid.

Så hvordan bruger ledelsen undren, herunder undring om egen og fælles ledelsespraksis, til fremadrettet at kunne lede og styre organisationen meningsfuldt og klogt?

 

Hvorfor er det som leder vigtigt at undre sig?


At undres, er noget som den travle leder ikke gør så tit. Det er en skam, da det lige netop er undren, der skaber mening med de input, som ledelsen får fra sin organisation, omgivelser og relationer.

 

Måske trænger du og din ledelse, bestyrelse, direktion eller projektgruppe til ro og fordybelse? Måske arbejder I med virksomhedens værdiskabende strategier og skal styrke den samlede ledelseskapacitet? Måske I har behov for at få skærpet ledelsens evne til at eksekvere og kommunikere?

 

Et undringsfællesskab er en konkret metode til at træde tilbage fra ledelsens hverdags- og vanetænkning. Fra den nye position finder fællesskabet ud af, hvad ledelsesgruppens medlemmer egentlig tænker og ved.

 

Det giver ledelsen muligheden for at se sig selv udefra med egne øjne. Det skærper ledelsesgruppens tænkning og skaber klarhed til at træffe de rigtige beslutninger. Grundlaget er lagt til begavet virksomhedsstyring og virksomhedsledelse.

 

Måske har jeres ledelse behov for et kursus i:

 

Strategisk undringsfællesskab – for ledelsen

 

 • Undring over konkrete strategiske projekter, deres potentiale og udfordringer
 • Den ambitiøse ledelsesgruppes evne til at undre sig
 • Moderne ledelse i et undringsperspektiv

 

 

Kurset byder på et strategisk undringsfælleskab, der vil udfordre og inspirere og skabe en fælles platform for en ledelsesgruppe, der gennem en bevidst og begavet organisatorisk dialog vil inddrage potentialet hos hinanden.

 

For en ledelsesgruppe er et undringsfællesskab et frirum, som man sammen går ind i for at undersøge meninger, viden, synsvinkler, opfattelser, forklaringer og erfaringer af et givent emne. Det handler om at sætte vores forforståelse, viden og kompetencer på spil for en stund, så vi ikke bliver fanget af vanens og forstandens ordenstænkning. Kurset giver en unik mulighed for at komme i dybden med tanker, idéer og beslutninger i jeres ledelsesgruppe, der sætter strategi og undren i første række.

 

Forløbet vil blive designet i henhold til den enkelte virksomheds strategi, som ledelsesgruppen har en ambition om at virkeliggøre. Der er derfor tale om action learning, der vil udfordre og forbedre den strategiske plan og ambition samt bidrage med en læring, som direkte kan anvendes i eget ledelsesregi.

 

 

Vores kurser i Strategisk Undringsfælleskab for ledelsen afholdes på Dragsholm Slot i Nordvestsjælland, og kurset er planlagt til at vare i 2 ½ døgn.

       MAXIMILIAN KROMANN

Cand. Phil i filosofi og Master i HR og Voksenuddannelse

Har med fokus på ledelse, læring og forandring, gennemført udviklingsforløb og undringsfællesskaber for mange danske virksomheder. Vejleder og rådgiver en række medarbejdere og ledere, der ønsker meningsfyldt forandring og læring i deres liv – og arbejdsliv. Gennem filosofiske undringsfællesskaber, arbejdes der med tænkning, erkendelse, muligheder, motivation, ressourcer og kapacitet. Har arbejdet med udvikling og implementering af FUEL læringsværktøj til optimering af læring og meningskompetence i organisationer og virksomheder.


ALLAN AHRENSBERG

Uddannet CivilingeniørHar erfaring med sparring til direktionsmedlemmer og har haft fornøjelsen af 5 hold topledere, der har deltaget på DIEU’s VL-seminarer og har de sidste 10 år samlet dem i VLCOM. Har undervist mere end 2.000 ledere i Business Excellence.
Har faciliteret direktioner i anvendelsen af EFQM Excellence Metode, som en velafprøvet proces til opnåelse af vedvarende og forbedrede forretningsresultater – målt med den 4-dobbelte bundlinje. Har siden 2007 arbejdet som facilitator og inspirator for virksomheder, hvor direktion, ledelse og medarbejdere har en velbegrundet ambitionHVEM INSPIRERER DIG TIL AT UNDRES?